Podpisanie aktu notarialnego

KTK IwaniccyPowstanie zakład na strefie inwestycyjnej w Górzynie!!! Akt notarialny z KTK Iwaniccy z Lubska na sprzedaż działki - PODPISANY!

W poniedziałek 22 czerwca 2020 roku Burmistrz Lubska Janusz Dudojć podpisał akt notarialny z przedstawicielami KTK Iwaniccy Sp. z o.o. spółka komandytowa z Lubska na sprzedaż działki na strefie w Górzynie.

Czytaj więcej...

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.

PGKiMW dniu 24 czerwca 2020 roku w lubskim ratuszu odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. z o.o., podczas którego nastąpiło m.in. rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. Właściciel udzielił także absolutorium Członkowi Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Z wizytą u Dr ZOO

Dr ZOOWe wtorek 16 czerwca br. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć odwiedził lubskiego lekarza weterynarii Pana Rafała Rafalskiego.

Obecnie Pan Rafał prowadzi Przychodnię Weterynaryjną JuniorVet przy ul. Poznańskiej w Lubsku. Jednak nie każdy zapewne wie, że jednocześnie jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na adaptacji budynku po byłej dyskotece ZOO przy ul. Budowlanych w Lubsku na nowoczesną klinikę dla zwierząt.

Czytaj więcej...

Port Lotniczy Zielona Góra

plende
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko