Teren inwestycyjny przy ul. Reymonta/Wyszyńskiego

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/reymonta/galeria/dzialki_reymont_2017.jpg'
There was a problem loading image 'images/reymonta/galeria/dzialki_reymont_2017.jpg'

521/34Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 521/34 o pow. 1,4727 ha położona jest w Lubsku pomiędzy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego a ul. Władysława Reymonta (obręb 3 miasta Lubsko). Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością.

Działka nieogrodzona z lekkim spadkiem w kierunku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z istniejących w obu ulicach sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.09.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 101 z 2006 r., poz. 1841) i jest oznaczona symbolem P4 - teren o funkcji produkcyjno – składowej.

Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa–pow.0,1400 ha oraz RV– pow. 1,3327 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się 23 kwietnia 2018 r., wymagane wadium w kwocie 28.000,00 złotych płatne do 18.  kwietnia.

Cena wywoławcza: 279.500,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23%).

 

 

Szczegóły przetargu na stronie bip.lubsko.pl

Informacje o terenie lubsko.eu

dzialki_reymont_2017.jpgb_0_150_16777215_00_images_reymonta_reymonta-wewnetrzne-drogi.jpg

 

Port Lotniczy Zielona Góra

plende