Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.

b_0_150_16777215_00_images_artykuly_2019_06_DSC_1123.JPG
W dniu 13 czerwca 2019 roku w lubskim ratuszu odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. z o.o., podczas którego nastąpiło m.in. rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki  oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. Właściciel udzielił także absolutorium Członkowi Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
Nie zabrakło wyrazów uznania oraz podziękowań - w szczególności pracownikom Spółki za trud ich codziennej  pracy.
Burmistrz podziękował członkom Rady Nadzorczej za dobrą współpracę, a Prezesowi oraz Pani Prokurent za sprawne kierowanie Spółką. Podkreślił, że Spółka funkcjonuje w trudnych warunkach - w czasie wysokiej konkurencji i ciągle zmieniających się uwarunkowań prawnych. Jak powiedział Burmistrz - Spółka wypracowała dobry wynik za 2018 rok. Obecnie trzeba dokładać wszelkich starań, by utrzymać pozycję Spółki na rynku oraz dbać o dalszy i stały jej rozwój, a także, by stwarzać jak najlepsze warunki pracy pracownikom. Przekonywał, by nie bać się realizacji nawet niekonwencjonalnych pomysłów. Oczywiście trzeba je poprzedzić dogłębną analizą gospodarczo-społeczną.
 
Życzymy Panu Prezesowi oraz całej załodze PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. osiągnięcia dobrych wyników w tym roku oraz w kolejnych latach.

Port Lotniczy Zielona Góra

plende
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko
Lubsko