II etap OBWODNICY LUBSKA - o tym trzeba rozmawiać

Burmistrz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z przedstawicielami RDOŚW dniu 30 lipca 2019 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć spotkał się z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Panem Józefem Kruczkowskim w sprawie budowy II etapu obwodnicy Lubska.

Podczas spotkania omówiono postępy prac związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz przedstawił problemy, z jakimi Gmina Lubsko się boryka w związku z brakiem II odcinka obwodnicy oraz zadeklarował chęć dalszej współpracy. Ponadto poinformował o działaniach proekologicznych realizowanych przez Gminę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zapowiedział, że z chęcią odwiedzi Lubsko, aby na miejscu rozeznać teren wskazany pod budowę obwodnicy, a także poznać uroki naszego miasta. 
Dodatkowo Burmistrz złożył pismo, w którym zostały przedstawione okoliczności i dowody przemawiające za wydaniem pozytywnej decyzji środowiskowej, jednocześnie wskazując wariant nr 1 przebiegu obwodnicy, jako najbardziej korzystny. 
Wczorajsze spotkanie było kolejnym i zapewne nie ostatnim w tak ważnej dla Lubska sprawie.

 
 

Port Lotniczy Zielona Góra

plende

Baszta

Budynek Domu Pomocy Społecznej

Budynek Lubskiego Domu Kultury

Fontanna na tle LDK

Lubski deptak, w tle Ratusz

Bratki, widok ul. Krakowskie Przedmieście

Lwy przed Halą Widowiskowo-Sportową

Logo Gmina na "6" 2017