BONY WSPARCIA dla lubuskich firm

Logo OPZL - Organizacja Pracodawców Ziemi LubuskiejMaksymalny poziom dofinansowania bonu wyniesie 95% kosztów, natomiast udział  kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa może stanowić do 50%.

Na co będzie dofinansowanie?

Koszty obrotowe będą mogły być przeznaczone na opłaty eksploatacyjne, czynsze, zakup towarów, materiałów, surowców.

Z pomocy wyłączone jest finansowanie wynagrodzeń pracowników (na tę pomoc samorząd województwa przeznaczył już bowiem 20 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i pomoc ta wdrażana jest przez urzędy pracy).

Do dofinansowania kwalifikować się będą już wydatki poniesione od stycznia b.r.

Kiedy ruszamy?

Składanie wniosków o bony przez przedsiębiorstwa będzie możliwe już na przełomie czerwca i lipca br.

Dla jakich firm?

Bony będą skierowane do przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego (przez co najmniej 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku). Ubiegać się o bon będzie mogło przedsiębiorstwo zobowiązujące się do utrzymania dotychczasowej liczby miejsc pracy, a premiowane punkty otrzyma takie, które założy utworzenie nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorca będzie mógł złożyć 1 wniosek o bon.

Wykluczona będzie m.in. pomoc w sektorze kas spółdzielczych, jako instytucji finansowych lub bankowych oraz we wskazanych sektorach zastrzeżonych (kasyna, alkohole, wyroby tytoniowe).

Dodatkowe punkty otrzymają:

  • przedsiębiorcy z branży szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19, takich jak: gastronomia, hotelarstwo,  turystyka, handel detaliczny, przemysł czasu wolnego, usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne), produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż.
  • przedsiębiorcy, których projekty będą miały na celu produkcję służącą zwalczaniu epidemii COVID-19.

Ile wyniesie wsparcie?

Osoby samozatrudnione będą mogły ubiegać się o bony o wartości od 10 do 50 tys. zł, mikroprzedsiębiorstwa od 30 do 120 tys. zł, a małe firmy – od 50 do 200 tys. zł. 

 

Źródło: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej  (www.opzl.pl)

 

Port Lotniczy Zielona Góra

plende

Baszta

Budynek Domu Pomocy Społecznej

Budynek Lubskiego Domu Kultury

Fontanna na tle LDK

Lubski deptak, w tle Ratusz

Bratki, widok ul. Krakowskie Przedmieście

Lwy przed Halą Widowiskowo-Sportową

Logo Gmina na "6" 2017