LUWENA zakład A - "zabytek miasta" dostał drugie życie

Budynek mieszkalny przy ul. PrzemysłowejW środę - 03.06.2020 r. - Burmistrz Lubska Janusz Dudojć gościł u lubskich przedsiębiorców - Panów Edwarda i Pawła Karpowiczów, którzy są w trakcie realizacji inwestycji polegającej na adaptacji budynku po byłych Zakładach Przemysłu Wełnianego „Luwena” zakład A przy ul. Przemysłowej w Lubsku na budynek mieszkalny.

W obiekcie zaprojektowano i wykonano 16 mieszkań o metrażu od 40m2 do 60m2, do których przynależą również piwnice. Niebawem zostaną wykonane prace związane z montażem stolarki drzwiowej oraz z zagospodarowaniem terenu.

Burmistrz podkreślił, że jest to ważny dla Lubska projekt. Ograniczona substancja mieszkaniowa jest obecnie dużym problemem. Wszelkie inwestycje w tym zakresie są oceniane i odbierane pozytywnie. Pan Edward oraz Pan Paweł przedstawili Burmistrzowi plany dalszych przedsięwzięć. Zgodnie z koncepcją, przedsiębiorcy zamierzają nadal inwestować w wykonanie budynków mieszkalnych, które docelowo stworzą osiedle.

Do środowego spotkania dołączył także Pan Roman Żaczyk Prezes LWiK Sp. z o.o. w Lubsku, który wspiera inwestorów w rozwiązywaniu pojawiających się problemów branży wodno-kanalizacyjnej, stanowiącej element projektowanego i realizowanego zadania.

Życzymy inwestorom pomyślnej realizacji planów, jednocześnie dziękujemy im za udział w rozwoju naszego miasta i gminy. Realizowana inwestycja nie tylko poprawia sytuację mieszkaniową miasta, ale także – poprzez uporządkowanie terenu i odnowienie budynku bezpośrednio przyległego do głównej, wylotowej w kierunku Niemiec drogi – pozytywnie wpływa na wizerunek Lubska.