Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.W dniu 24 czerwca 2020 roku w lubskim ratuszu odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. z o.o., podczas którego nastąpiło m.in. rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. Właściciel udzielił także absolutorium Członkowi Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Nie zabrakło wyrazów uznania oraz podziękowań - w szczególności pracownikom Spółki za trud ich codziennej pracy.

Burmistrz podziękował członkom Rady Nadzorczej za dobrą współpracę, a Prezesowi oraz Pani Prokurent za sprawne kierowanie Spółką. Podkreślił, że Spółka funkcjonuje w trudnych warunkach - w czasie wysokiej konkurencji i ciągle zmieniających się uwarunkowań prawnych. Jak powiedział Burmistrz - Spółka wypracowała dobry wynik za 2019 rok. Obecnie trzeba dokładać wszelkich starań, by utrzymać pozycję Spółki na rynku oraz dbać o dalszy i stały jej rozwój, a także, by stwarzać jak najlepsze warunki pracy pracownikom.

Burmistrz oraz Prezes podziękowali odchodzącym z Rady Nadzorczej członkom Pani Beacie Borys oraz Panu Edmundowi Trądowi za ich czynny udział w dyskusjach Rady oraz dbałość o interesy Spółki oraz ich pracowników.

Prezes Marcin Gołębiewski podziękował Pani Prokurent Annie Szatkowskiej za wsparcie i pomoc w wypełnianiu służbowych obowiązków.

Na koniec Prezes mile zaskoczył zebranych, częstując ich pysznym tortem o nietuzinkowej dekoracji, której tematyka nawiązywała do działalności Spółki!

Życzymy Panu Prezesowi oraz całej załodze PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. osiągnięcia dobrych wyników w tym roku oraz w kolejnych latach.