O powrocie przemysłu gliny i ceramiki do Lubska

Spotkanie burmistrza z przedstawicielami firmy LHL KlinkierPojawiła się nowa inicjatywa zagospodarowania terenów po byłej cegielni przy ul. Transportowej w Lubsku.

W dniu dzisiejszym (piątek 19.02.2021 r.) Burmistrz Lubska Janusz Dudojć gościł u siebie przedstawicieli LHL Klinkier Sp. z o.o. z Gozdnicy, którzy zaprezentowali plany swoich zamierzeń inwestycyjnych w Lubsku.

Dawniej Lubsko słynęło z przemysłu gliny i ceramiki. Wszystko idzie w kierunku powrotu tego rodzaju przemysłu do Lubska. W kręgu zainteresowań inwestorów jest wydobycie gliny i produkcja dachówek. Plany nie wykluczają także budowy mieszkań.
Działka, o której mowa obejmuje obszar 31ha. Zlokalizowana jest przy ul. Transportowej, za Spółką Magnolia.

Zachęcamy do inwestowania w Lubsku, jako, że mamy duży potencjał lokalizacyjny oraz ludzki.

Port Lotniczy Zielona Góra

plende

Baszta

Budynek Domu Pomocy Społecznej

Budynek Lubskiego Domu Kultury

Fontanna na tle LDK

Lubski deptak, w tle Ratusz

Bratki, widok ul. Krakowskie Przedmieście

Lwy przed Halą Widowiskowo-Sportową

Logo Gmina na "6" 2017