DOBROBYT przez powrót do NATURY

Przedstawiciele spółki HiProMine S.A., Burmistrz Lubska, Naczelnik Wydziału IGN

Lubsko wyszło z Programu Postępowania Naprawczego, wyszło z finansowych kłopotów.
Wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową, mamy możliwości i potencjał.
O tym, że Lubsko rokuje progres świadczy zainteresowanie inwestorów planujących ulokować kapitał na naszym terenie i uruchomić swoje innowacyjne działalności.

Przedstawiciele jednej z wielkopolskich firm odwiedzili Burmistrza Janusza Dudojcia w czwartek 25 marca 2021 roku i podkreślili swoje zainteresowanie przeprowadzeniem inwestycji w Lubsku.

Nieznane - wymaga poznania

HiProMine S.A. to spółka posiadająca swój macierzysty zakład w Robakowie w powiecie poznańskim. Firma zajmuje się produkcją materiałów paszowych na bazie białka owadziego jako składnika pokarmowego dla zwierząt towarzyszących
i aquakultury.

Szacuje się, że do roku 2050 liczba ludności ziemi przekroczy 9 miliardów osób. Spowoduje to wzrost ilości produkowanej żywności nawet o 70%. Rosnące zapotrzebowanie na żywność oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, spowodowane coraz większą populacją ludzi na ziemi stawiają nowe wyzwania przed jednostkami odpowiedzialnymi za produkcję zwierzęcą, do których należą przede wszystkim zmniejszenie kosztów pasz. Niezbędne jest więc szukanie alternatyw, które mogłyby pomóc w obniżeniu kosztów oraz zwiększeniu możliwości wykorzystania surowców na cele paszowe. Takim właśnie obszarem, który mógłby wpłynąć na zwiększenie produkcji białka, są owady. Obecnie do wytwarzania pasz dla zwierząt hodowlanych stosuje się m.in. mączkę rybną lub śrutę sojową. Biomasa owadzia stanowi doskonałą alternatywą dla tych materiałów. A wszystko w zgodzie z naturą!

HiProMine S.A. rozpoczęła swoją działalność jako firma technologiczna w 2015 roku. Realizuje prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na stworzenie skalowalnej i opłacalnej ekonomicznie technologii produkcji pełnowartościowego białka na cele paszowe. Towarzyszy temu wydawanie wielu publikacji naukowych oraz prac dyplomowych.

Obecnie w zakładzie zlokalizowanym w Robakowie mieści się prototypowa infrastruktura produkcyjna. Atutem zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i ekonomii jest fakt, że cała produkcja minimalizuje zużycie wody pitnej i jest w 100% bezodpadowa. Jedyną pozostałością procesu produkcyjnego, są odchody owadów nadające się do wykorzystania, jako wysokiej jakości ekologiczny nawóz. Takim produktem interesują się odbiorcy z całego świata.

Lubsko jest częścią świata

HiProMine S.A. to obecnie jedna z 4 firm na świecie zajmujących się tego rodzaju działalnością. Obecna światowa produkcja zabezpiecza zaledwie ułamek potrzeb.
Spółka z Robakowa aspiruje w kierunku uruchomienia docelowo kilku zakładów w Polsce.
Jeden z pierwszych pełnoskalowych zakładów chcieliby zlokalizować właśnie w Lubsku.
Inwestor jest zainteresowany kupnem działki o powierzchni ok 4,5 ha. Informuje, że działalność nie jest uciążliwa, na potwierdzenie czego zaprasza do osobistej wizyty
w macierzystym zakładzie. Przewidywany czas procesu inwestycyjnego, to ok. półtora roku, natomiast szacowany koszt, to 60 mln zł. Firma zamierza zatrudnić ok. 40 osób. Za przeprowadzeniem inwestycji
w Lubsku przemawia atrakcyjna lokalizacja (bliskość do zachodniej granicy) i potencjał wolnych terenów inwestycyjnych. Inwestorzy pozytywnie oceniają otoczenie biznesu, w tym przewidywany rozwój farm fotowoltaicznych.
Inwestor w ramach procesu produkcyjnego planuje hodowlę owadów w stadium larwalnym na bazie dostarczanego z Robakowa materiału zarodkowego oraz przetwórstwo na produkty takie jak mączka owadzia, pulpa, nawóz i olej.

To jak produkcja miodu przez pszczoły

Charakter działalności Spółki można porównać do hodowli pszczół oraz produkcji miodu. Jest on równie pożyteczny i potrzebny.
Wykorzystanie owadów, jako naturalnego materiału paszowego, uniezależni polską produkcję rolną od importu surowców białkowych. Działalność ma wysoce proekologiczny charakter. Zastąpienie mączki rybnej biomasą owadzią, przełoży się na zmniejszenie odłowu ryb. Dziś około 30% odławianych ryb, przerabianych jest na mączkę rybną, którą następnie karmi się ryby hodowlane i drób. Jeśli mączkę zastąpi się białkiem owadzim, ryby będą mogły pozostać w swoim środowisku.

Lubsko dawniej, a dziś

Lubsko, dawniej prężne przez przemysł (głównie włókienniczy i ceramiczny) utraciło swój napędowy motor.
Czas wrócić do produkcji dobrobytu oraz innych form bardziej zrównoważonego i ekologicznego rozwoju.
Zakłady pracy, to miejsca zarobkowania dla mieszkańców, to dochód dla Gminy, to rozwój gospodarczy i promocja regionu.
Inwestorzy obserwują nas z dużym zainteresowaniem.
Dziś pozycja Lubska odmieniła się. Dziś nie musimy niczego udowadniać za wszelką cenę i wszelkim sposobem. Dziś możemy decydować o tym, co dobre dla Lubska i jego mieszkańców i dokonywać wyboru.

O postępach w tej i innych ważnych gospodarczo i społecznie sprawach, będziemy Państwa informować.