Pierwsza stacja ładowania samochodów elektrycznych w Lubsku

Stacja ładowania samochodów elektrycznychUESA Polska Sp. z o.o. – Lider biznesu z pierwszą stacją ładowania samochodów elektrycznych

W Lubsku powstała pierwsza stacja ładowania samochodów elektrycznych. Mieści się ona przy firmie Uesa Polska Sp. z o.o. przy ul. Traugutta w Lubsku.
Gratulujemy inicjatywy!

O Spółce Uesa pisaliśmy całkiem niedawno. Wówczas Pan Marek Chromik Dyrektor Generalny Uesa Polska Sp. z o.o. oprowadził nas po nowobudowanej hali produkcyjnej przy ul. Reymonta, której działalność ma ruszyć już w maju br.

UESA liderem biznesu!
Z radością i dumą dowiedzieliśmy się, że Uesa Polska Sp. z o.o. została wyróżniona tytułem Dobrej Firmy podczas Gali organizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jak napisała na swoim portalu społecznościowym facebook Uesa – nagroda jest dla Spółki szczególnie ważna, ponieważ jej uzyskanie zależne było od obiektywnej oceny działań polskich przedsiębiorstw pod kątem kondycji finansowej, potencjału oraz reputacji.
Kapituła doceniła pracę lubskiej firmy, dążenie do rozwoju i związane z tym sukcesy i osiągnięcia.

Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia z pierwszego tankowania pojazdu.