Film promocyjny Invest in Lubsko

O Lubsku

Lubsko - drugie co do wielkości miasto w powiecie żarskim. Położone z południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Wspólnie z 18 sołectwami tworzy prawie 20-tysięczną gminę Lubsko, przy czym w samym tylko mieście zamieszkuje około 15 tysięcy osób.

Powierzchnia gminy: 183 km2 (w tym powierzchnia miasta 13 km2)

 

Pod względem dostępności komunikacyjnej gmina jest korzystnie zlokalizowana, świadczą o tym następujące fakty:

 • Gmina znajduje się znajduje się w strefie oddziaływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65 www.cetc.pl
 • Przejście graniczne z Republiką Federalną Niemiec w Forst (Lausitz) – 25 km (pojazdy osobowe)
 • Przejście graniczne z Republiką Federalną Niemiec w Olszynie – 32 km (pojazdy ciężarowe)
 • Bezpośrednie położenie przy drodze wojewódzkiej nr 287
 • Droga krajowa nr 12 – odległość 20 km
 • Autostrada A18 – odległość 32 km
 • Droga ekspresowa S3/ Droga krajowa nr 32 – odległość 46 km
 • Autostrada A2 – odległość 70 km

 

Odległość do największych ośrodków przemysłowych:

 • Berlin – 150 km
 • Wrocław – 180 km
 • Poznań – 180 km

Gmina posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne w Górzynie – teren stanowiący podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (patrz Oferty Inwestycyjne).

W zakresie pozyskiwania Inwestorów Urząd Miejski  ściśle współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu www.paih.gov.pl oraz Centrum Obsługi Importerów i Eksporterów www.coi-lubuskie.pl.

Inwestorzy prowadzący działalność na terenie Gminy Lubsko objęci są opieką poinwestycyjną.

 

Gmina Lubsko posiada tradycje przemysłowe: przede wszystkim XIX-sto wieczny przemysł włókienniczy oraz przemysł ceramiczny. Do dziś gmina Lubsko dysponuje udokumentowanymi złożami iłów w ilości 4.871 tys.m3 - zasobów geologicznych z czego 2.086 tys. m3 to zasoby przemysłowe.

 

Struktura użytkowania gruntów w gminie Lubsko

Wykres struktury użytkowania gruntów w gminie Lubsko. Największy obszar to lasy, później grunty orne i użytki zielone

 
plende
Logo Gmina na "6" 2017
 

Komunikacja

Legenda:
Przejście graniczne
Strefa oddziaływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65

Lubsko w obiektywie