Potencjał ludzki

Gmina Lubsko

Stan na dzień 31.06.2018 roku:

Liczba osób bezrobotnych – 698

Kobiety (liczba) – 388, co stanowi 55,59 % ogółu bezrobotnych

Osoby do 30-tego roku życia (liczba)- 155, co stanowi 22,21 % ogółu bezrobotnych

Powiat żarski

Stan na dzień 31.06.2018 roku:

Liczba osób bezrobotnych – 1951

Kobiety (liczba) – 1136

Osoby do 30-tego roku życia (liczba) - 500

Źródłopup.zary.sisco.info

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w gminie Lubsko:

zatrudnianie przy pracach interwencyjnych

 • zatrudnianie przy robotach publicznych
 • szkolenia
 • staże
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • promocja zatrudnienia do 30-tego roku życia.

Dostępność wykwalifikowanej kadry:

1)  Szkolnictwo wyższe na poziomie województwa

Liczba szkół wyższych w województwie:  13

Liczba studentów:  25.578

Wybrane uczelnie wyższe:  

 • Uniwersytet Zielonogórski – główne kierunki kształcenia: budownictwo, ekonomia, logistyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, elektronika i telekomunikacja, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie – główne kierunki kształcenia: administracja, technologia żywności i żywienia człowieka, turystyka i rekreacja, ogrodnictwo, energetyka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim – główne kierunki kształcenia: pedagogika wczesnoszkolna, filologia polska, angielska i germańska, administracja europejska, administracja publiczna, zarządzanie, politologia.

 

2)  Szkolnictwo zawodowe na poziomie Gminy Lubsko:

Liczba placówek kształcenia zawodowego w Lubsku:  3

 • Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta – przygotowanie do zawodów: technik architektury krajobrazu, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego.
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Prof. Gerharda Domagka – przygotowanie do zawodów: sprzedawca, tapicer, piekarz, monter elektronik, fryzjer, ślusarz, obuwnik, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii.
 • Ochotniczy Hufiec Pracy – przygotowanie do zawodów: piekarz, sprzedawca, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, murarz – tynkarz, elektromechanik, elektryk.

 

 

 

plende
Logo Gmina na "6" 2017
 

Lubsko w obiektywie