Oferta edukacyjna

Lubsko oprócz szkół podstawowych i przedszkoli (na terenie Lubska znajduje się 7 szkół podstawowych i 7 przedszkoli) poszczycić się może szerokim wachlarzem gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szczególnie te ostatnie zasługują na uwagę. Spektrum kształcenia zawodowego, związane jest ściśle z rynkiem pracy, dlatego kierunki edukacji zawodowej są modyfikowane, a plan kształcenia młodzieży uwzględnia zmiany na płaszczyźnie gospodarczo-ekonomicznej. W chwili obecnej przy ogromnym nacisku i zapotrzebowaniu na szkolnictwo zawodowe, lubskie szkoły zawodowe i technika wyróżniają się zarówno profesjonalną i zaangażowaną kadrą nauczycielską, poziomem nauczania jak i różnorodnością kierunków. Warto podkreślić, iż w ramach nauczania w szkołach zawodowych odbywają się wymiany międzynarodowe pomiędzy uczniami a także zawarte są umowy np. z niemieckimi firmami oferującymi staż uczniom z lubskich szkół.

Od 2002 roku w Lubsku działa Centrum Edukacji "Innowacja" oferujące kształcenie na poziomie wyższym na odległość w ramach współpracy z renomowanymi ośrodkami akademickimi w Warszawie, Wrocławiu i Rzymie.

Kształcenie na poziomie wyższym, obejmuje głównie kierunki pedagogiczne i administracyjne. Studenci korzystają ze współczesnych metod edukacyjnych elearningowych, gwarantujących zdobycie wiedzy i uzyskanie dyplomu w trybach: studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Młodzież ucząca się w szkołach ulokowanych na terenie gminy Lubsko, korzysta z szerokich programów kształcenia praktycznego u potencjalnych pracodawców. Kursy i praktyki,  to jeden z ważniejszych aspektów edukacyjnych, mających na celu wykształcenie w pełni profesjonalnego pracownika, posługującego się dyplomem technicznym, bądź świadectwem robotnika wykwalifikowanego, lub czeladnika. Wiedzę tę, uczniowie nabywają w zakładach pracy ,m.in.: Uesa Polska Sp. z o.o., Caleg Sp. z o.o., Budopex, Hotel i Restauracja Duet, Morex, Borpol 2, Turboladers.de, PHU Import Export oraz w wielu mniejszych firmach.

 

 

Szkoły średnie:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Chopina 10, oprócz nauczania ogólnokształcącego, przygotowuje także do zawodów:

- technik informatyk,

- technik ekonomista,

- technik teleinformatyk,

- technik organizacji reklamy.

  • Zespół Szkół Technicznych im. Wł. Reymonta, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, kształci w zawodach:

- technik logistyk,

- technik spedytor,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik elektryk.

  • Zespół Szkół Zawodowych im prof. G. Domagka, ul. Dworcowa 2, oferuje kształcenie w zawodach:

- ślusarz,

- elektryk,

- sprzedawca,

- kucharz,

- elektromechanik,

- krawiec,

- ślusarz,

- mechanik pojazdów samochodowych.

 

Oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego może zostać rozszerzona  jeśli występuje zapotrzebowanie ze strony pracodawców.

plende
Logo Gmina na "6" 2017
 

Lubsko w obiektywie