Współpraca partnerska i zagraniczna

Gmina Lubsko prowadzi aktywną współpracę z kilkoma partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Jest inicjatorem, a także  koordynatorem współpracy z podmiotami zagranicznymi, podejmowanej przez lokalne organizacje, kluby oraz inne jednostki organizacyjne.

Miasto i Gmina Lubsko są stronami w umowach o współpracy partnerskiej z niemieckimi miastami Forst (Lausitz) oraz Vlotho. Umowa z Vlotho została zawarta w 25.04. 1992 roku z kolei umowę  Lubsko-Brody-Forst (Lausitz) podpisano 04.03.2000 roku, Lubsko jest również miastem partnerskim Pawłogradu (Ukraina) na mocy umowy z dnia 23.05.2008. Od 16.06.2017r. Lubsko współpracuje z francuskim miastem Masny.

Efektami nawiązanych kooperacji są: regularne wymiany młodzieży, cykliczne spotkania władz samorządowych, szerokie kontakty pomiędzy organizacjami i mieszkańcami miast partnerskich, spotkania i inicjatywy gospodarcze.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Lubsko jest również współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” skupiającego gminy polskie i niemieckie zlokalizowane w strefie przygranicznej.

plende
Logo Gmina na "6" 2017
 

Lubsko w obiektywie