Grafika - Górzyn K-S SSE

Uzbrojenie terenu:

Podział działek i uzbrojenie, dane oznaczone kolorami i liniami

Kolor pomarańczowy dostępne działki objęte MPZP  Linia jasnoniebieska  woda ∅ 160
Kolor zielony  teren zalesiony  Linia granatowa  kanalizacja
Kolor szary  teren sprzedany  Linia kreskowana  podział działek
Kolor fioletowy  główny punkt zasilania (GPZ)  Linia kreska-kropka  linia energetyczna 15kV
z możliwością przebudowy
Kolor brązowy  droga istniejąca  Litera E  tereny stacji transformatorowych
Kolor żółty  drogi zaplanowane  Litera P  przepompownia ścieków
Kolor różowy  pas infrastruktury    

 

 
 
 
 
plende

Górzyn - galeria