Grafika - Górzyn K-S SSE

Uzbrojenie terenu:

gorzyn_dzialki2019.jpg

dostępne działki objęte MPZP    woda ∅ 160
 teren zalesiony    kanalizacja
 teren sprzedany    podział działek
 główny punkt zasilania (GPZ)    linia energetyczna 15kV
z możliwością przebudowy
 droga istniejąca    tereny stacji transformatorowych
 drogi zaplanowane    przepompownia ścieków
 pas infrastruktury    

 

 
 
 
 
plende

Górzyn - galeria