Ulgi i preferencje - Górzyn K-S SSE

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie KSSSE jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: 

  • poniesionych nakładów inwestycyjnych lub
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Mały przedsiębiorca (zatrudniający do 50 pracowników i wykazujący obrót roczny lub sumę bilansową które nie przekraczają 10 mln Euro ) podejmujący działalność gospodarczą na terenie KSSSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 55 % poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 55 % dwuletnich kosztów pracy.

Średni przedsiębiorca (zatrudniający do 250 pracowników i wykazujący obrót roczny nie przekraczający 50 mln Euro lub bilans finansowy nie jest większy niż 43 mln Euro) podejmujący działalność gospodarczą na terenie KSSSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 45 % poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 45 % dwuletnich kosztów pracy.

Duży przedsiębiorca (zatrudniający powyżej 250 pracowników i osiągający roczny obrót powyżej 50 mln Euro lub bilans finansowy przekraczający 43 mln Euro) podejmujący działalność gospodarczą na terenie KSSSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35 % poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 35 % dwuletnich kosztów pracy.

Ponadto Gmina Lubsko zapewni ulgi w podatkach lokalnych w ramach pomocy de minimis do 200.000,00 Euro w ciągu 5-ciu lat.

 

Podstrefa w Górzynie nie jest objęta KIERUNKOWĄ KONCEPCJĄ ROZWOJU.

plende

Górzyn - galeria