Prawo lokalne dla przedsiębiorców

 

POMOC DE MINIMIS:

Uchwała LVI/348/14
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis

Uchwała XI/43/15
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis.

 

 

Stawki podatków na rok 2020:

Podatek od nieruchomości:

Uchwała XV/116/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020

 

Podatek od środków trasportowych:
Uchwała III/11/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku

 

Opłaty za wodę i ścieki:

Uchwała XV/106/11 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
(Uchwała jest nieaktualna w zakresie odpadów komunalnych, aktualna jest w zakresie stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych)

 

Opłaty za odbiór stałych odpadów komunalnych:

Uchwała LIII/286/17 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

plende