Prawo lokalne dla przedsiębiorców

 

POMOC DE MINIMIS:

Uchwała LVI/348/14
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis

Uchwała XI/43/15
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis.

 

 

Stawki podatków na rok 2017:

Podatek od nieruchomości:

Uchwała XXXVI/186/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017

Podatek od środków trasportowych:
Uchwała XXXVIII/196/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku

 

Opłaty za wodę i ścieki:

Uchwała XV/106/11 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
(Uchwała jest nieaktualna w zakresie odpadów komunalnych , aktualna jest w zakresie stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych)

 

Opłaty za odbiór stałych odpadów komunalnych:

Uchwała XXXIV/241/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
 

 


plende