Dlaczego warto zainwestować w Lubsku: Jacek Korszun, Prezes Zarządu Caleg Sp. z o.o.

Spółka Caleg  sp. z o.o. została utworzona w roku 2002 i jest od początku związana z miastem Lubsko. Wybór lokalizacji na prowadzenie działalności uzasadniony był następującymi czynnikami:

Caleg sp. z o.o.

  • bliskość klientów strategicznych w Niemczech;
  • korzystne warunki komunikacyjne - bliskość autostrady;
  • uzbrojona nieruchomość z zapleczem biurowo-technicznym;
  • dostęp do fachowej kadry: ślusarzy, spawaczy, monterów, inżynierów itd. w otoczeniu Zielonej Góry;
  • niewielkie oddalenie od takich centrów przemysłowych jak Wrocław czy Poznań, celem zbytu własnych produktów;
  • bliskość urzędów i banków w Zielonej Górze.

Warunki ramowe udostępnione w Lubsku pozwoliły dzięki zatrudnieniu dobrze wyszkolonej kadry (władającej częściowo j. niemieckim), umotywowanej i chętnie szkolącej się, do osiągnięcia dobrych wyników w działalności wykonywanej w dobrze wyposażonej hali produkcyjnej, zaopatrzonej we wszystkie media.

 

Warto zainwestować w Lubsku

Gmina Lubsko leży:
- w środkowo-wschodniej części Europy,  najdynamiczniej rozwijającym się państwem w tej części kontynentu - Polsce (więcej informacji o dynamice rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej  http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach)

- w zachodniej części Polski w woj. lubuskim  (więcej informacji o regionie http://www.paiz.gov.pl/regiony/wojewodztwa/lubuskie)

 

W gminie Lubsko działalność prowadzi blisko 1.700 firm w tym ok. 30  z kapitałem zagranicznym - niemieckim ( np. W&W, Calesa, Uesa, Magnolia Sp. z o.o., Stenger Waffeln Polska , SEP) oraz jedna z kapitałem amerykańskim Pol-Ferm.

Głównymi impulsami powodującymi podjęcie działalności w gminie Lubsko jest niewątpliwie korzystne położenie względem Europy Zachodniej i bliskość z granicą z Niemcami. To położenie daje zarówno pod względem logistycznym jak i z punktu widzenia produkcyjnego szereg korzyści w pozyskiwaniu potencjalnych klientów, obniżenie kosztów transportu wyrobów do krajów Europy Zachodniej.

Bez wątpienia kolejnym czynnikiem decydującym w zakresie pozyskania potencjalnego przedsiębiorcy są korzystne pod względem cenowym nieruchomości w porównaniu z innymi regionami w Polsce.

Ponadto przyjazny samorząd wspierający lokalną przedsiębiorczość, dostępność miejscowej kadry pracowniczej, dobrze przygotowane i uproszczone procedury lokowania nowych inwestycji są niezaprzeczalnymi stymulatorami przyciągającymi nowe przedsiębiorstwa.

Pod względem dostępności komunikacyjnej gmina znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 287 i w bliskim oddziaływaniu głównych arterii komunikacyjnych, jak choćby drogi krajowej nr 12 oddalonej o 12 km, autostrady E36 oddalonej o 32 km, autostrady A2 oddalonej o 70 km czy w końcu drogi ekspresowej S3, będącej jednocześnie drogą krajową nr 32 oddalonej o 46 km. Kolejnymi istotnymi uwarunkowaniem komunikacyjnym jest fakt, iż teren gminy znajduje się w strefie oddziaływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65 http://www.cetc.pl oraz odległość do największych ośrodków przemysłowych: trasa z Lubska do Berlina wynosi niespełna 150 km,  do Wrocławia i Poznania 180 km.

Lubsko oprócz zachęt inwestycyjnych posiada również atrakcyjną bazę pozabiznesową zarówno kulturalną, turystyczną jak i rekreacyjną.

plende

Lubsko w obiektywie