Instytucje wspierające

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Logo Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy EkonomicznejKostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jedna z największych stref ekonomicznych w Polsce, od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych. K-SSSE to atrakcyjne tereny przemysłowe, idealne pod inwestycje typu greenfield. Doskonała infrastruktura, znakomite lokalizacje, a także wysokie zwolnienia podatkowe przekonały już niejedno renomowane przedsiębiorstwo do skorzystania z propozycji K-SSSE. Dzięki atrakcyjnej ofercie strefa może rozwijać się szybciej niż inne strefy ekonomiczne w Polsce – dotyczy to zarówno rozwoju finansowego, jak i terytorialnego. Jako swoją misję obrano zapewnienie przedsiębiorcom jak najlepszych warunków do efektywnego funkcjonowania, a przez to rozwój polskiej gospodarki i tworzenie tysięcy nowych miejsc pracy. Tereny inwestycyjne K-SSSE zostały zlokalizowane w strategicznych punktach, co znacząco ułatwia stojące przed inwestorami wyzwania logistyczne.

 

Polska Agencja Inwestycji I Handlu

Logo Polskiej Agencji Inwestycji i HandluPolska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

 

Centrum Obsługi Importerów i Eksporterów

Logo Centrum Obsługi Importerów i EksporterówCelem działalności COIE jest tworzenie warunków dla podejmowania bądź wzrostu aktywności małych (i mikro) przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz dalszy rozwój eksportu przez przedsiębiorstwa średniej wielkości. Duże przedsiębiorstwa także mają możliwość skorzystania z usługi COIE.

Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowią Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) współpracujące z COIE przy obsłudze przedsiębiorców.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 Logo Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Logo Organizacji Pracodawców Ziemi LubuskiejOrganizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej to największe w południowej części województwa lubuskiego stowarzyszenie przedsiębiorców. Podstawowym celem i zadaniem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych, gospodarczych potrzeb i oczekiwań pracodawców.

 
plende