Stawki podatkowe

Podatek rolny w 2018
  • dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej1 ha) – 131,23 zł/ha przeliczeniowy
  • dla pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha)   – 262,45 zł ha fizyczny

 

Podatek leśny w 2018
Stawka podatku leśnego wynosi 43,3532 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6766 zł za 1 ha fizyczny lasu.

 

Uwaga: Od 1 stycznia 2016 r. nie ma preferencyjnej stawki dla lasów ochronnych.

 

Podatek od nieruchomości:

Uchwała LII/277/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018

 

Podatek od środków trasportowych:
Uchwała XXXVIII/196/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku


plende