Stawki podatkowe

Podatek rolny
  • dla gruntów gospodarstw rolnych ( powyżej1 ha ) – 131,10 zł/ha przeliczeniowy
  • dla pozostałych gruntów rolnych ( poniżej 1 ha )   - 262,20 zł /ha fizyczny
 
Podatek leśny
Stawka podatku leśnego wynosi 42,02 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,01za 1 ha fizyczny lasu.

 

Uwaga: Od 1 stycznia 2016 r. nie ma preferencyjnej stawki dla lasów ochronnych.

 

Podatek od nieruchomości:

Uchwała XXXVI/186/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017

 

Podatek od środków trasportowych:
Uchwała XXXVIII/196/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku


plende